Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
Login เข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สภาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
MIS VEI
Username
Password

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

ดาวน์โหลดเอกสารงานการพัสดุ
วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560
 ดาวน์โหลดเอกสารงานการพัสดุ   Read More...
ดาวน์โหลดเอกสารงานการเงิน
วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลดเอกสารงานการเงิน   Read More...

 

bannergoodbookteacher

ผู้บริหารสถานศึกษา

1505755240099นางพัชรินทร์ ใบเจริญ
MRS.PATCHARIN BICHAREON
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
Banner 03
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 02
rms2007
banner dl wadpol
LogoVec-Footer
boga
Logo PrivateMail
H1

บริการข้อมูลนักศึกษา

vcop31
studentloan

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222