Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
015
นางพัชรินทร์ ใบเจริญ
MRS.PATCHARIN BICHAREON
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
066
นายพิระรัตน์  สนใจธรรม
Pirarat Sonjaitom
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
139
นายชัยวัฒน์ พรแสน
Chaiwat pornsan
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
138 
ฉัตรชัย สุวรรณดี
Chatchai  Suwandee
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1510041327388 1
นางสถิรดา  ทาขุลี รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222