Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
Login เข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สภาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
MIS VEI
Username
Password

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
 เอกสารแผยแพร่งานประกันคุณภาพ : เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
bannergoodbookteacher

ผู้บริหารสถานศึกษา

1505755240099นางพัชรินทร์ ใบเจริญ
MRS.PATCHARIN BICHAREON
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
Banner 03
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 02
rms2007
banner dl wadpol
LogoVec-Footer
boga
Logo PrivateMail
H1

บริการข้อมูลนักศึกษา

vcop31
studentloan

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222