Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา ดาวน์โหลดเอกสาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-211122