menu1 01 menu1 02 menu1 03 menu1 04 menu1 05 menu1 06 menu1 07 menu1 08 menu1 09 menu1 10 menu1 11

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

menu3 01
menu3 02
menu3 03
menu3 04
menu3 05
menu3 06
Login เข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สภาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
MIS VEI
Username
Password
    สำหรับเจ้างานศูนย์ข้อมูล
 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ประจำปีการศึกษา 2562
news update20/กพ/62 เวลา 10:45   ตารางการชำระเงินในการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562
ในวันศุกร์ที่ 22 กพ. 2562
--> คลิกที่นี่ <--
Business 01
Business 02Business 03Business 04Business 05Business 06
Business 07
bannergoodbookteacher

ผู้บริหารสถานศึกษา

S 21389369

นายไสว สีบูจันดี

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Banner 03
Banner 12
Banner 13
Banner 14
menu7 0
menu7 1
menu7 2
menu7 3
menu7 4
menu7 5
menu7 6
menu8 0
menu8 1
 menu8 2
menu8 3
menu8 4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222