: : : = = = : : : งานวัดผลและประเมินผล ยินดีต้อนรับ: : : = = = : : :
 

กรอกคะแนนกลางภาคและปลายภาค

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
ระเบียบว่าด้วยงานวัดผลและประเมินผล
แบบฟอร์มประเมินผลการเรียนวผ.4 (2561)
ขั้นตอนการโอนผลการเรียน
ระเบียบสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ปฏิทินงานวัดผล
 
 
 
 
     กรอกคะแนนกลางภาคและปลายภาคที่นี่

ส่งผลการเรียนกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้

 ปฏิทินส่งผลการเรียน

ดาวน์โหลดแบบฝอร์มประเมินผลการเรียน ใหม(2561่)

  ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการเรียน (วผ.4 )2/2561(รายชื่อนักศึกษา) ได้ที่นี่ค่ะ

 แบบฟอร์มส่งรายงานสอบมาตรฐานวิชาชีพ


ส่งผลการเรียนกลางภาค/ปลายภาค2 /2561ได้ที่นี่ค่ะ
ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการเรียน (วผ.4 )2/2561(รายชื่อนักศึกษา) เวลาเรียนไม่ถึง 80% ปก สรุปผลการเรียน ขอให้ มส.ได้ที่นี่ค่ะ

ดาวน์โหลด แบบฝอร์มประเมินผลการเรียนใหม่ (วผ.4 )2/2561ได้ที่นี่ค่ะ

ดาวน์โหลด แบบฝอร์เวลาเรียนไม่ถึง 80%

  แบบฟอร์มส่งรายงานสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 
 
 
โครงการประจำปีงบประมาณ
รายงานโครงการ
 
 
 
 
 
   
 
รายละเอียดการเรียนเทียบโอนความรู้
ตารางเรียน
แผนการเรียน
รายวิชาลงทะเบียน