การประชุมเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

 • 131908476_748566889085250_3448798850001608636_o.jpg
 • 131977840_748567572418515_8303382512153214527_o.jpg
 • 131987130_748567315751874_5584992580467412936_o.jpg
 • 131996314_748567132418559_3677178833663562487_o.jpg
 • 132000649_748567622418510_2789330342385282250_o.jpg
 • 132081644_748566952418577_1057642169362223273_o.jpg
 • 132190972_748566669085272_5279850551361328210_o.jpg
 • 132203209_748567069085232_7001014095364984792_o.jpg
 • 132342897_748566812418591_500508574341176860_o.jpg
 • 132510730_748566662418606_7365401997123691075_o.jpg
 • 132669774_748567332418539_4176911436677599441_o.jpg
 • 132785920_748566895751916_6345471670800990207_o.jpg
 • 133109401_748567639085175_199069286250996982_o.jpg
 • 133113639_748567065751899_6350784272349154308_o.jpg

 

ประชุมบุคลากร เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด

ณ หอประชุมบานบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วันที่ 25 ธันวาคม 2563