วอศ.สระบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2021

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

  • 135628667_755785941696678_3265485033102402358_n.jpg
  • 135833270_755785968363342_4901291605859787642_n.jpg
  • 136163030_755785901696682_8182144158386755686_n.jpg
  • 136793408_755786005030005_2835222583802656377_n.jpg

 

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2021
จัดโดย มหาวิทยาลัย ฮาร์บิน เอ็นจิเนียริ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2564 แต่ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด 19
จึงไม่สามารถจัดการแข่งขันจริงได้ จึงให้แต่ละประเทศ ออกแบบและจัดทำแบบจำลอง เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมรัตน์ ศรีหิน ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย
นายนพดล ศรีอินกิจ นายพัธนพงค์ จันทร์เตย และนายธนากร นวลปา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
รู้สึกยินดีที่ได้สร้างชื่อเสียง และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับคนไทยทุกคน