โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 158128857_788598498415422_5092673404454956747_o.jpg
 • 158136474_788598811748724_5123528112765166242_o.jpg
 • 158199189_788599331748672_102276438839261259_o.jpg
 • 158257098_788598675082071_1443444740988125016_o.jpg
 • 158291283_788598558415416_3670887082000241941_o.jpg
 • 158314323_788599441748661_4141084065353855559_o.jpg
 • 158329291_788599595081979_2840155492500905156_o.jpg
 • 158396492_788599035082035_203645826627341441_o.jpg
 • 158436119_788598595082079_212237848112168689_o.jpg
 • 158444487_788599685081970_6854059444598938272_o.jpg
 • 158450994_788598715082067_870761679784124342_o.jpg
 • 158505338_788598628415409_5726006362171296796_o.jpg
 • 158602922_788598511748754_3484916884781112435_o.jpg
 • 158619429_788599015082037_5435002808691424933_o.jpg
 • 158631888_788599621748643_7785843445070854299_o.jpg
 • 158696204_788598621748743_6198453249885943669_o.jpg
 • 158696204_788598708415401_2638162878130922348_o.jpg
 • 158718997_788598805082058_4964235854565657714_o.jpg
 • 158725322_788599278415344_7966096932760824950_o.jpg
 • 158889136_788598465082092_7503905645666483137_o.jpg

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมวาดภาพระบายสี รณรงค์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ณ โดมสนามวอลเลย์บอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี