การสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม ตึก 4 วิทยาลัยฯ ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2564