การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์ "ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง และทักษะประติมากรรม" ปวช.

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 161780728_796633527611919_6036079288516966958_o.jpg
 • 161992427_796637304278208_7813121601343211542_o.jpg
 • 162053910_796639407611331_6379841541425161624_o.jpg
 • 162061288_796632660945339_3731723189940553396_o.jpg
 • 162410776_796636834278255_1621209931816984728_o.jpg
 • 162417952_796639574277981_8946670904871046982_o.jpg
 • 162417952_796639897611282_6401000080883048843_o.jpg
 • 162443721_796633137611958_7890330673290712746_o.jpg
 • 162468583_796634130945192_7515673055452687330_o.jpg
 • 162468710_796639530944652_2826707095560262212_o.jpg
 • 162485394_796632830945322_3554502366815443245_o.jpg
 • 162521899_796635087611763_2633753021624656265_o.jpg
 • 162526424_796633654278573_8948149460276830288_o.jpg
 • 162538841_796639024278036_4112465383384753259_o.jpg
 • 162538845_796633007611971_9049337115971153594_o.jpg
 • 162541689_796632424278696_6380448325950365826_o.jpg
 • 162642512_796633487611923_7241594431175155325_o.jpg
 • 162710005_796639630944642_1809200581662844766_o.jpg
 • 162719567_796635674278371_2477418083583719854_o.jpg
 • 162723788_796635557611716_7090445374769275427_o.jpg

 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์ "ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง และทักษะประติมากรรม" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นล่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี