การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด "ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ ปวส.

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 162265378_796754164266522_4614678028630198766_o.jpg
 • 164239088_796753607599911_7550503553211870010_o.jpg
 • 164277703_796749757600296_8942868031239901153_o.jpg
 • 164297482_796749737600298_2901448568731516059_o.jpg
 • 164335293_796754284266510_34739861869434235_o.jpg
 • 164354392_796751110933494_7132754682577179430_o.jpg
 • 164410009_796754187599853_1736290843816824991_o.jpg
 • 164434274_796752950933310_3604308836369800133_o.jpg
 • 164505041_796752600933345_6725256052967805735_o.jpg
 • 164518022_796754490933156_125849326050561800_o.jpg
 • 164600718_796750190933586_1074090309778977713_o.jpg
 • 164628173_796749984266940_3425124780340307902_o.jpg
 • 164655245_796750037600268_2663984100165365330_o.jpg
 • 164655245_796750130933592_5673635304724808362_o.jpg
 • 164679051_796749467600325_846016209421271074_o.jpg
 • 164686254_796754220933183_539571482152150804_o.jpg
 • 164732114_796750417600230_2520566721485199342_o.jpg
 • 164754866_796750824266856_8534544833038935494_o.jpg
 • 164766012_796752877599984_6489150388756737563_o.jpg
 • 164774012_796750317600240_788875931184065506_o.jpg

 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด "ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วิทยาลัยฯ โดย นาย ไสว สีบูจันดี ผู้นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้