• 129379.jpg
  • 129380.jpg
  • 129381.jpg
  • 129382.jpg
  • 129383.jpg
  • 129384.jpg
  • 129385.jpg

 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน สาธารณะรัฐประชาชนจีน
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมรรัตน์ ศรีหิน หัวหน้าแผนกวิจิตร์ศิลป์
ควบคุมการฝึกซ้อม นายวสันต์ เมฆฉาย ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย
1.นายธนพล ภูกองเงิน
2.นายพรรษา สายยาใจ
3.นายพรรณภัทร สมพงษ์
นักเรียนแผนกศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

        

015924
Day
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
202
1102
13030
4555
6286
15924

21-05-2022 02:50